Mariusz Szpikowski
 

Prezes PPL
Dyrektor Lotniska Chopina w Warszawie


Mariusz Szpikowski jest Dyrektorem Lotniska Chopina w Warszawie od 2016 roku.

Wcześniej pracował w międzynarodowych firmach audytorskich KPMG oraz Ernst & Young i przez sześć lat pełnił funkcję Dyrektora Finansowego i Prokurenta w firmie Carrier Polska, spółce z Grupy United Technologies Corporation notowanej na giełdzie w Nowym Jorku (NYSE). Od 2007 do 2013 r. pracował w Air Italy Polska Sp. z o.o. (przemianowanej potem na Air Poland), gdzie najpierw pełnił funkcję wiceprezesa zarządu i dyrektora ds. finansów i handlu, następnie prezesa, a potem przewodniczącego rady nadzorczej Air Poland. Mariusz Szpikowski był też członkiem zarządu oraz dyrektorem ds. finansów i restrukturyzacji w LOT Aircraft Maintenance Services (LOT AMS) oraz członkiem zarządu ds. finansowych w H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.  Prowadził także doradztwo inwestycyjne w branży lotniczej za granicą.

Jest absolwentem anglistyki na Uniwersytecie Łódzkim. Ponadto posiada Certificate Stage międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania - Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). 
 

Michał Nowotny
 

Dyrektor Pionu Finansów i Inwestycji


Michał Nowotny karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku na stanowisku Asystenta w Zespole Inwestycji Kapitałowych i Pakietów Mniejszościowych w Hevelius Management - firmie zarządzającej Drugim NFI S.A. Następnie był Inspektorem Ekonomicznym w Wydawnictwie Szkolnym i Pedagogicznym S.A. W latach 2000-2006 pracował w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze" na stanowisku Kierownika Działu Planowania i Controllingu. Przez kolejne dwa lata pełnił funkcję Dyrektora i Kierownika Zespołu Nowych Aktywów w Departamencie Inwestycji Kapitałowych w PKO Bank Polski S.A.

Jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Studium Analityków Finansowych oraz z wyróżnieniem studia menedżerskie Executive Master of Business Administration. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu rachunkowości zarządczej, zarządzania, zarządzania finansami, zarządzania wartością przedsiębiorstw oraz specjalistycznych projektów lotniskowych.


Grzegorz Michorek

 

Dyrektor Pionu Handlowego


Grzegorz Michorek to doświadczony menadżer z ponad 17-letnim doświadczeniem w transporcie lotniczym.
 
Od początku swojej kariery związany był z lotniskiem w Krakowie, gdzie ostatnio pełnił funkcje Dyrektora Pionu Handlowego, a wcześniej Dyrektora Operacyjnego.

Do jego istotnych zawodowych sukcesów należy m.in. osiągnięcie znaczącego wzrostu przychodów Spółki w okresie zarządzania Pionem Handlowym, spektakularny wzrost ruchu pasażerskiego Kraków Airport do poziomu 4,2 mln pasażerów w roku 2015, wprowadzenie konkurencji w usługach obsługi naziemnej czy uruchomienie bazy operacyjnej Ryanair w Kraków Airport.

W 2000 roku ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing. W 2008 r. ukończył studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej z zarządzania infrastrukturą lotniskową. Obecnie kształci się również na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie / Ecole de Management de Normandie na kierunku Executive MBA i prowadzi wykłady na Politechnice Krakowskiej z zakresu marketingu portów lotniczych.

Jest członkiem Economic Committee ACI Europe, ukończył kursy IATA i ACI, a także kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych.