Mariusz Szpikowski
 

Naczelny Dyrektor PPL
Dyrektor Lotniska Chopina w Warszawie


Mariusz Szpikowski jest Naczelnym Dyrektorem Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” i Dyrektorem Lotniska Chopina w Warszawie od 2016 roku.

Wcześniej pracował w międzynarodowych firmach audytorskich KPMG oraz Ernst & Young i przez sześć lat pełnił funkcję Dyrektora Finansowego i Prokurenta w firmie Carrier Polska, spółce z Grupy United Technologies Corporation notowanej na giełdzie w Nowym Jorku (NYSE). Od 2007 do 2013 r. pracował w Air Italy Polska Sp. z o.o. (przemianowanej potem na Air Poland), gdzie najpierw pełnił funkcję wiceprezesa zarządu i dyrektora ds. finansów i handlu, następnie prezesa, a potem przewodniczącego rady nadzorczej Air Poland. Mariusz Szpikowski był też członkiem zarządu oraz dyrektorem ds. finansów i restrukturyzacji w LOT Aircraft Maintenance Services (LOT AMS) oraz członkiem zarządu ds. finansowych w H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.  Prowadził także doradztwo inwestycyjne w branży lotniczej za granicą.

Jest absolwentem anglistyki na Uniwersytecie Łódzkim. Ponadto posiada Certificate Stage międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania - Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). 
 

Michał Nowotny
 

Zastępca Naczelnego Dyrektora PPL
Dyrektor Pionu Finansów i Inwestycji


Michał Nowotny jest Zastępcą Naczelnego Dyrektora PPL od 2008 roku.

Karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku na stanowisku Asystenta w Zespole Inwestycji Kapitałowych i Pakietów Mniejszościowych w Hevelius Management - firmie zarządzającej Drugim NFI S.A. Następnie był Inspektorem Ekonomicznym w Wydawnictwie Szkolnym i Pedagogicznym S.A. W latach 2000-2006 pracował w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze" na stanowisku Kierownika Działu Planowania i Controllingu. Przez kolejne dwa lata pełnił funkcję Dyrektora i Kierownika Zespołu Nowych Aktywów w Departamencie Inwestycji Kapitałowych w PKO Bank Polski S.A.
Jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Studium Analityków Finansowych oraz z wyróżnieniem studia menedżerskie Executive Master of Business Administration. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu rachunkowości zarządczej, zarządzania, zarządzania finansami, zarządzania wartością przedsiębiorstw oraz specjalistycznych projektów lotniskowych.


Grzegorz Michorek

 

Zastępca Naczelnego Dyrektora PPL
Dyrektor Pionu Handlowego


Grzegorz Michorek został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Handlowego Lotniska Chopina. To doświadczony menadżer z ponad 17-letnim doświadczeniem w transporcie lotniczym.
 
Od początku swojej kariery związany był z lotniskiem w Krakowie, gdzie ostatnio pełnił funkcje Dyrektora Pionu Handlowego, a wcześniej Dyrektora Operacyjnego.

Do jego istotnych zawodowych sukcesów należy m.in. osiągnięcie znaczącego wzrostu przychodów Spółki w okresie zarządzania Pionem Handlowym, spektakularny wzrost ruchu pasażerskiego Kraków Airport do poziomu 4,2 mln pasażerów w roku 2015, wprowadzenie konkurencji w usługach obsługi naziemnej czy uruchomienie bazy operacyjnej Ryanair w Kraków Airport.

W 2000 roku ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing. W 2008 r. ukończył studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej z zarządzania infrastrukturą lotniskową. Obecnie kształci się również na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie / Ecole de Management de Normandie na kierunku Executive MBA i prowadzi wykłady na Politechnice Krakowskiej z zakresu marketingu portów lotniczych.

Jest członkiem Economic Committee ACI Europe, ukończył kursy IATA i ACI, a także kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych.