Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce, biorącym aktywny udział w kształtowaniu i rozwoju tego strategicznego sektora gospodarki. Jest liderem rynku, do którego należą kluczowe elementy infrastruktury państwa, gwarantujące niezakłóconą zdolność funkcjonowania podmiotów działających w branży usług lotniczych.
 
W zasobach PPL znajduje się m.in. Lotnisko Chopina w Warszawie (EPWA) – największy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo–Wschodniej. Lotnisko Chopina posiada status międzynarodowego centrum przesiadkowego, zapewniającego państwu dostępność do międzynarodowych szlaków komunikacyjnych. Stale utrzymuje i rozwija zdolność operacyjną na rzecz przewoźników oferujących m.in. połączenia długodystansowe. Lotnisko Chopina w Warszawie jest też bazą narodowego przewoźnika PLL LOT. W 2018 r. z usług tego portu skorzystało 17,7 mln pasażerów.
 
P.P. „Porty Lotnicze” to również podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PPL (GK PPL). Przedsiębiorstwo posiada udziały lub akcje 14 spółek m.in. zarządzających portami lotniczymi:
 
 • Kraków Airport,
 • Szczecin-Goleniów,
 • Poznań-Ławica,
 • Rzeszów-Jasionka,
 • MPL Warszawa-Modlin,
 • PL Gdańsk,
 • PL Wrocław,
 • PL Mazury (Szymany),
 • Bydgoszcz-Szwederowo,
 • MPL Katowice-Pyrzowice,
 • Zielona Góra-Babimost.
 
W skład grupy kapitałowej PPL wchodzą wyspecjalizowane spółki świadczące obsługę pasażerów, towarów i samolotów na polskich lotniskach (Welcome Airport Services Sp. z o.o. i Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław Sp. z o.o.) oraz podmiot prowadzący działalność pozalotniczą: ACS Sp. z o.o. – działalność z zakresu ochrony i kontroli bezpieczeństwa pasażerów oraz bagażu w portach lotniczych.
 
Działalność PPL prowadzona jest w oparciu o najwyższe standardy międzynarodowych przedsiębiorstw, zgodne z zasadami ładu korporacyjnego zawartymi m.in. w dokumentach strategicznych PPL oraz w Kodeksie Etyki Biznesowej i Polityce Przeciwdziałania Nadużyciom. Przedsiębiorstwo jest własnością Skarbu Państwa, a nadzór nad nim pełni Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. P.P. „Porty Lotnicze” podlega także rygorom prawnym narzucanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization - ICAO).
 
PPL prowadzi swoją działalność na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2017 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” (Dz. U. poz. 1902).