PPL przejęło lotnisko w Radomiu        Handling        Informacje dla pilota       Opłaty lotniskowe Radom Sadków       Dojazd do lotniska


Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” zawarło umowę sprzedaży, na podstawie której nabyło od Syndyka przedsiębiorstwo „Port lotniczy Radom”. Umowa w tej sprawie zawarta została w formie aktu  notarialnego 13 października 2018 r., rano w siedzibie PPL w Warszawie. Z kolei w Radomiu wiceministrowie infrastruktury oraz obrony narodowej podpisali wspólne oświadczenie w sprawie wyznaczenia PPL na Zarządzającego lotniskiem Radom. Tym samym Radom staje się trzecim, po Warszawie i Zielonej Górze, lotniskiem kontrolowanym przez P.P. „Porty Lotnicze”.
Postępowanie nr 2019/TNNPE/01

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Wykaz składników majątku

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna składników majątku

Formularz ofertowy F01-IN-ZBYCIE-01

Wszystkie dokumenty są pobierane z BIP PPLPostępowanie nr 2019/TNNPE/02 

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Wykaz składników majątku

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna składników majątku

Formularz ofertowy F01-IN-ZBYCIE-01

Wszystkie dokumenty są pobierane z BIP PPL


Postępowanie nr 2019/TNNPE/03  
   

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Wykaz składników majątku

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna składników majątku

Formularz ofertowy F01-IN-ZBYCIE-01

Wszystkie dokumenty są pobierane z BIP PPLPostępowanie nr 2019/TNNPE/04  
   

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Wykaz składników majątku

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna składników majątku

Formularz ofertowy F01-IN-ZBYCIE-01

Wszystkie dokumenty są pobierane z BIP PPLPostępowanie nr 2019/TNNPE/05  
   

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Wykaz składników majątku

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna składników majątku

Formularz ofertowy F01-IN-ZBYCIE-01

Wszystkie dokumenty są pobierane z BIP PPLPostępowanie nr 2019/TNNPE/06 
   

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Wykaz składników majątku

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna składników majątku

Formularz ofertowy F01-IN-ZBYCIE-01

Wszystkie dokumenty są pobierane z BIP PPLPostępowanie nr 2019/TNNPE/07 
   

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Wykaz składników majątku

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna składników majątku

Formularz ofertowy F01-IN-ZBYCIE-01

Wszystkie dokumenty są pobierane z BIP PPL


Postępowanie nr 2019/TNNPE/08
   

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Wykaz składników majątku

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna składników majątku

Formularz ofertowy F01-IN-ZBYCIE-01

Wszystkie dokumenty są pobierane z BIP PPL


Postępowanie nr 2019/TNNPE/09
   

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Wykaz składników majątku

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna składników majątku

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy F01-IN-ZBYCIE-01

Wszystkie dokumenty są pobierane z BIP PPLPostępowanie nr 2019/TFFSS/04  
   

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Wykaz składników majątku

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna składników majątku

Formularz ofertowy F01-IN-ZBYCIE-01

Wszystkie dokumenty są pobierane z BIP PPL

 
Budynek do wynajęcia

Zmiana właściciela Portu Lotniczego w Radomiu odbyła się w trybie przygotowanej likwidacji tzw. pre-pack. Sąd gospodarczy ogłaszając upadłość lotniskowej spółki wskazał jako jej nabywcę Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w Warszawie. Po uprawomocnieniu się wyroku i wpłaceniu przez PPL wymaganej kwoty na konto syndyka masy upadłościowej stało się możliwe podpisanie aktu notarialnego, kończącego proces przejęcia radomskiego lotniska. Dzięki podpisanej dziś umowie „Porty Lotnicze” będą mogły rozpocząć niezbędne inwestycje, które umożliwią w niedalekiej przyszłości przygotowanie lotniska w Radomiu do przejęcia ruchu czarterowego i niskokosztowego z Lotniska Chopina.
 
Ważny dokument podpisano też dziś przed południem na terenie Portu Lotniczego w Radomiu. W obecności premiera Mateusza Morawieckiego oraz Prezesa PPL Mariusza Szpikowskiego, wiceministrowie infrastruktury Mikołaj Wild oraz Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz złożyli podpisy pod oświadczeniem w sprawie wyznaczenia PPL na Zarządzającego radomskim lotniskiem. Podobnie jak warszawski port, także  Radom jest współużytkowany przez wojsko.
 
Całości dopełniło odsłonięcie makiet obrazujących lotnisko w Radomiu po zakończeniu rozbudowy.
 
Planowana przez PPL inwestycja została podzielona na 2 etapy. W pierwszym etapie w ciągu 20 miesięcy, kosztem 425 mln złotych infrastruktura lotniska zostanie dostosowana do przyjęcia 3 mln pasażerów rocznie. Do 2,5 km zostanie wydłużona droga startowa, powstanie 11 miejsc postojowych dla samolotów. Terminal pasażerski o powierzchni 50 000 m. kw. zyska 30 stanowisk check-in oraz 9 gate. Wokół lotniska powstanie 3500 miejsc parkingowych.
 
To wszystko sprawi, że lotnisko Radom-Sadków ma szanse w bardzo krótkim czasie stać się centrum turystyki lotniczej. W przyszłości właśnie z Radomia pasażerowie będą mogli wybrać się w podróż na niemal każdy kontynent.
 
Planowane przeniesienie ruchu czarterowego z Okęcia do Radomia przyczyni się do odciążenia Lotniska Chopina, którego przepustowość w ostatnich latach, na skutek dynamicznego rozwoju ruchu tranzytowego (przesiadkowego), została niemal wyczerpana. Pozwoli także na wytworzenie maksymalnie dużego potencjału ruchu tranzytowego na Lotnisku Chopina (tzw. masy krytycznej), który zostanie przeniesiony do Centralnego Portu Komunikacyjnego w chwili jego uruchomienia.
 
Inwestycja w radomskie lotnisko to także spore korzyści dla miasta i regionu.  Dzięki przebudowie i modernizacji tras kolejowych oraz dróg dojazdowych centralnej Polski, zauważalnie skróci się czas dojazdu do Radomia z dużych miast środkowej Polski: z Warszawy, Łodzi, Kielc, Lublina, a nawet Krakowa czy Bydgoszczy. To zaś przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Radomia oraz Regonu Mazowsza, co może skutkować powstaniem nawet kilkunastu tysięcy nowych miejsc pracy nie tylko w sektorze lotniczym i lotniskowym, ale także w handlu, logistyce czy usługach.

Handling        Informacje dla pilota       Opłaty lotniskowe Radom Sadków       Dojazd do lotniska