Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna (PPL) jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce, biorącym aktywny udział w kształtowaniu i rozwoju tego strategicznego sektora gospodarki. Jest liderem rynku, do którego należą kluczowe elementy infrastruktury państwa, gwarantujące niezakłóconą zdolność funkcjonowania podmiotów działających w branży usług lotniczych.
 
W zasobach PPL znajduje się m.in. Lotnisko Chopina w Warszawie (EPWA) – największy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo–Wschodniej. Lotnisko Chopina posiada status międzynarodowego centrum przesiadkowego, zapewniającego państwu dostępność do międzynarodowych szlaków komunikacyjnych. Stale utrzymuje i rozwija zdolność operacyjną na rzecz przewoźników oferujących m.in. połączenia długodystansowe. Lotnisko Chopina w Warszawie jest też bazą narodowego przewoźnika PLL LOT. W 2018 r. z usług tego portu skorzystało 17,7 mln pasażerów.
 
Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna to również podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PPL (GK PPL). Przedsiębiorstwo posiada udziały lub akcje 14 spółek m.in. zarządzających portami lotniczymi:
 • Kraków Airport,
 • Szczecin-Goleniów,
 • Poznań-Ławica,
 • Rzeszów-Jasionka,
 • MPL Warszawa-Modlin,
 • PL Gdańsk,
 • PL Wrocław,
 • PL Mazury (Szymany),
 • Bydgoszcz-Szwederowo,
 • MPL Katowice-Pyrzowice,
 • Zielona Góra-Babimost.
 
W skład grupy kapitałowej PPL wchodzą wyspecjalizowane spółki świadczące obsługę pasażerów, towarów i samolotów na polskich lotniskach (Welcome Airport Services Sp. z o.o. i Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław Sp. z o.o.) oraz podmiot prowadzący działalność pozalotniczą: ACS Sp. z o.o. – działalność z zakresu ochrony i kontroli bezpieczeństwa pasażerów oraz bagażu w portach lotniczych.
 
Działalność PPL prowadzona jest w oparciu o najwyższe standardy międzynarodowych przedsiębiorstw, zgodne z zasadami ładu korporacyjnego zawartymi m.in. w dokumentach strategicznych PPL oraz w Kodeksie Etyki Biznesowej i Polityce Przeciwdziałania Nadużyciom. Przedsiębiorstwo jest własnością Skarbu Państwa, a nadzór nad nim pełni Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. P.P. „Porty Lotnicze” podlega także rygorom prawnym narzucanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization - ICAO).
 
PPL prowadzi swoją działalność na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2017 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” (Dz. U. poz. 1902).