Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” podpisało umowę na wykonanie na terenie lotniska Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku dwóch obiektów – budynku Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej oraz wieży Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Umowa przewiduje również wykonanie prac uzupełniających w rejonie strażnicy LSRG.
Umowa na prace projektowe i budowlane budynku LSRG i wieży PAŻP na lotnisku w Radomiu podpisana
W postępowaniu przetargowym zwyciężyła firma Anna-Bud sp. z o.o. z Warszawy, która na radomskim lotnisku buduje również tzw. budynki kubaturowe. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami firma ma za zadanie opracować kompletną wielobranżową dokumentację projektową, uzyskać pozwolenia na użytkowanie, wykonać prace projektowe oraz wybudować budynek LSRG i wieży PAŻP. Wykonawca zobowiązuje się również do wykonania niezbędnych prac uzupełniających. Wartość umowy to 38 719 745,78 PLN brutto, PPL założył na to zadanie budżet 42 980 867,85 PLN, co oznacza oszczędność 4 261 122,07 PLN. Zakończenie prac projektowych przewidziane jest na 2022 rok, umowny czas realizacji to 66 tygodni. W imieniu PPL umowę podpisał prezes Stanisław Wojtera, stronę wykonawcy reprezentował Artur Bławat.

W postępowaniu wzięło udział trzech oferentów: Anna-Bud, Doraco, Budimex.

Prace projektowe i budowlane budynku lotniskowej straży pożarnej i wieży PAŻP na lotnisku Warszawa-Radom to kolejny etap realizowanej inwestycji. Aktualnie trwają prace związane z budową terminalu, obiektów kubaturowych i konstrukcją dróg kołowania i płyt postojowych we wschodniej części portu.

Aktualne informacje dotyczące zamówień publicznych PPL zamieszczane są na platformie Smart PZP. Zachęcamy do korzystania z serwisu: https://portal.smartpzp.pl/ppl
 

Powrót