Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) ogłosiło we wtorek, 2 czerwca br. w Radomiu kolejne cztery przetargi na budowę infrastruktury lotniskowej i drogowej. Ogłoszone przetargi dotyczą budowy dróg kołowania i płyt postojowych (część wschodnia i zachodnia), obiektów towarzyszących oraz układu drogowego.
PPL ogłasza kolejne przetargi związane z budową lotniska w Radomiu
Przetarg na drogi kołowania i płyty postojowe dotyczy części wschodniej i zachodniej lotniska. Zakres części zachodniej obejmuje wykonanie płyty postojowej o nawierzchni betonowej, zlokalizowanej wokół pirsu budowanego terminala, umożliwiającej jednoczesny postój 9 samolotów kodu C: np. typu Airbus 321neo oraz Boeing 737 Max 9 oraz 2 samolotów kodu E, np. typu Boeing 787-9 oraz 777-9X. Prace dotyczą także konstrukcji płyty o nawierzchni betonowej do odladzania samolotów umożliwiających jednoczesne odladzanie 2 samolotów kodu C, np. typu Airbus 321neo oraz Boeing 737 Max 9 lub jednego samolotu kodu E, np. typu Boeing 787-9 oraz 777-9X, a także układ dróg kołowania o nawierzchni bitumicznej. Konieczne będzie również zapewnienie niezbędnych instalacji odwodnieniowych, energetycznych, czy teletechnicznych. Łączna powierzchnia nawierzchni lotniskowych do wykonania w ramach tego zadania przekracza 170 tys. m2.

Zakres części wschodniej obejmuje wykonanie układu dróg kołowania o nawierzchni bitumicznej, niezbędnych instalacji energetycznych, teletechnicznych i odwodnieniowych wraz z budową zbiorników retencyjnych oraz przepompowni.

Zrealizowanie tego zadania będzie wymagało przebudowy infrastruktury miejskiej, w tym zmianę przebiegu istniejącej drogi powiatowej. Łączna powierzchnia nawierzchni lotniskowych do wykonania w tym etapie wynosi ok. 39 tys. m2.

Przetarg dotyczący obiektów kubaturowych również został podzielony na dwie części. Zakres 1 obejmuje wykonanie obiektów wspierających - budynków niezbędnych do funkcjonowania lotniska (poza terminalem), czyli Budynku Administracyjnego Służb Lotniskowych, Hali garażowej z magazynami, dostosowanie istniejących obiektów kontenerowych do przejęcia funkcji budynku socjalnego AON (Agentów Obsługi Naziemnej) i służb utrzymania lotniska oraz budowę wewnętrznego układu drogowego połączonego z układem drogowym Portu Lotniczego Radom-Sadków oraz z zewnętrznymi miejscami parkingowymi.

Głównymi użytkownikami tej infrastruktury wspierającej będą: służby lotniskowe i administracja, Straż Graniczna, Urząd Celny, AON.

Zakres 2 obejmuje budowę budynku wieży kontroli ruchu lotniczego i strażnicy lotniskowej straży pożarnej; wewnętrznego układu drogowego połączonego z układem drogowym Portu Lotniczego-Sadków z terenowymi miejscami parkingowymi oraz wymaganej infrastruktury technicznej oraz przyłączy – elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego, zlokalizowanych od strony południowej budynku.

Ostatni ogłaszany przetarg dotyczy drogowego układu samochodowego. Zakres zadania obejmuje budowę infrastruktury drogowej, umożliwiającej dojazd do Portu Lotniczego poprzez wjazd główny od ul. Lubelskiej oraz pomocniczy (techniczny) wjazd od strony Al. Wojska Polskiego, wewnętrzny układ komunikacyjny po stronie tzw. miejskiej z wydzieleniem miejsc zatrzymania „kiss and fly” przed terminalem, parkingi P1 i P2, miejsca zatrzymania autobusów miejskich oraz shuttle bus, budynki bram wjazdowych do strefy zastrzeżonej, a także drogę patrolową po stronie wewnętrznej lotniska. Z uwagi na charakter prac zadanie obejmuje również roboty z zakresu budowy oraz przebudowy sieci infrastrukturalnych: wodociągowej, cieplnej, energetycznej, teletechnicznej oraz kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi.

Harmonogram wszystkich projektów – z wyłączeniem dróg kołowania i płyt postojowych – zakłada rozpoczęcie realizacji na początku października br. Start projektu związanego z infrastrukturą lotniczą zaplanowany jest na przełom roku 2020 i 2021.

Do dziś PPL podpisało 7 umów z wykonawcami prac na lotnisku w Radomiu na łączną kwotę ok. 435 mln PLN.
Przedmiotem umów są:
•    Wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno - Użytkowym towarzyszących obiektów kubaturowych dla Lotniska Radom-Sadków.
•    Wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym dróg kołowania oraz płyt postojowych.
•    Wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno - Użytkowym w zakresie parkingów, dróg miejskich, miejsc postojowych i dworców.
•    Wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym budowy terminala dla lotniska Radom-Sadków.
•    Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych dla inwestycji polegającej na przebudowie i wydłużeniu drogi startowej lotniska w Radomiu.
•    Budowę terminalu lotniska w Radomiu
•    Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa masztów oświetlenia nawigacyjnego drogi startowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na lotnisku Radom-Sadków.

 

Powrót