W czwartek, 12 grudnia w siedzibie PPL otwarte zostały oferty złożone w przetargu na wykonanie w budynku terminala na terenie Portu Lotniczego Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
Otwarcie ofert w przetargu na terminal radomskiego lotniska
W przetargu wpłynęły 3 oferty, każda z nich zakłada czas konieczny na realizację projektu na 22 miesiące. Jest to termin krótszy o 4 miesiące od wskazanego przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku, co potwierdza wcześniejsze stanowisko PPL.

Najniższą ofertę, która mieści się w założonym przez PPL budżecie (ok. 277 mln.) złożyła firma Mirbud - 241 463 414,63 PLN. Kolejny oferent – Budimex, założył kwotę 322 257 354 PLN, a Hochtief - 335 611 144 PLN.

Aktualnie trwa ocena ofert. Kolejnym krokiem będzie aukcja elektroniczna, podczas której wykonawcy będą mogli zaproponować niższe kwoty za wykonanie zamówienia. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą planowane jest na pierwszy kwartał 2020 roku.

 

Powrót