W poniedziałek, 8 lipca, w Radomiu odbyło się spotkanie prasowe, podczas którego została podpisana umowa na realizację istotnego etapu inwestycyjnego na Lotnisku Radom, tj. wydłużenie drogi startowej. Oprócz wykonawców - przedstawicieli firmy Max Bögl Polska w spotkaniu wzięli udział: szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski, wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild, eurodeputowany Adam Bielan, posłanka Anna Kwiecień, poseł Andrzej Kosztowniak oraz prezes PPL Mariusz Szpikowski.

 
Umowa na przebudowę drogi startowej na lotnisku w Radomiu podpisana
Przetarg ogłoszony przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, zarządzającego lotniskiem w Radomiu, na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę oraz wydłużenie drogi startowej wygrała firma Max Bögl Polska Sp.
z o.o. z Wrocławia. Firma przedstawiła najniższą ofertę opiewającą na kwotę 146,7 mln PLN brutto. W przetargu wystartowały również Budimex SA (154,9 mln PLN brutto), Strabag Sp. z o.o. (164,6 mln PLN brutto) oraz Konsorcjum Trakcja PRKII S.A., AB Kauno Tiltai i Projekt Plus Sp. z o.o. (169,1 mln PLN brutto).

Oferta firmy Max Bögl Polska Sp. z o.o. spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jedynym przyjętym kryterium oceny ofert była cena.

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) podjęło decyzję o przebudowie lotniska w Radomiu, dostrzegając potencjał i możliwości jakie daje port na Sadkowie. Po wydłużeniu pasa o 500 metrów, zwiększeniu liczby miejsc postojowych dla samolotów, wybudowaniu nowoczesnego terminala i parkingów, pierwsze samoloty będą mogły odlecieć z Radomia pod koniec 2020 roku. Sadków ma odciążyć Lotnisko Chopina, które niedługo osiągnie maksimum przepustowości.

Do dziś PPL podpisało 5 umów z wykonawcami praca na lotnisku w Radomiu na łączną 154 620 149,62. Przedmiotem umów są:
  • Wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno - Użytkowym towarzyszących obiektów kubaturowych dla Lotniska Radom-Sadków
  • Wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym dróg kołowania oraz płyt postojowych
  • Wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno - Użytkowym w zakresie parkingów, dróg miejskich, miejsc postojowyc i dworców
  • Wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym budowy terminala dla lotniska Radom-Sadków
  • Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych dla inwestycji polegającej na przebudowie i wydłużeniu drogi startowej lotniska w Radomiu

 

Powrót