Ze względu na duże zainteresowanie postępowaniem dotyczącym „Przebudowy oraz wydłużenia drogi startowej na lotnisku Radom Sadków wraz z wykonaniem projektu wykonawczego” PPL przedłużył termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do 23 kwietnia.
PPL przedłużył termin składania ofert na przebudowę oraz wydłużenie drogi startowej lotniska w Radomiu
Wielu wykonawców wzięło udział w wizji lokalnej, do PPL wpłynęło ponad 600 pytań, co wskazuje na duże zainteresowanie potencjalnych wykonawców złożeniem oferty. Na wniosek wykonawców PPL dopuścił także przeprowadzenie dodatkowego spotkania, podczas którego wykonawcy będą mieli możliwość wykonania badań i pomiarów.

W toku postępowania PPL zmodyfikował i doprecyzował opis przedmiotu zamówienia odpowiadając na pytania wykonawców. W związku z wprowadzonymi modyfikacjami oraz chcąc uzyskać możliwie największą liczbę ofert PPL podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert. Dzięki temu wykonawcy mają stosowny czas na przeanalizowanie wprowadzonych zmian oraz złożenie rzetelnych ofert.

Powrót