Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) i Lagardere Travel Retail Spółka z o.o. (LTR) informują, że do końca przyszłego tygodnia LTR opróżni pomieszczenia w Porcie Lotniczym Radom – Sadków.
Komunikat dotyczący opuszczenia przez LTR pomieszczeń w Porcie Lotniczym Radom – Sadków
LTR informuje, że lokale opuści przed upływem okresu obowiązywania umów najmu.

Strony uzgodniły, iż nie będą komentowały tych działań publicznie.

Powrót