Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” wystąpiło z pozwem o naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej – PPL – przeciw Piotrowi Szumlewiczowi, przewodniczącemu Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego oraz wydawcy, redaktorowi naczelnemu i dziennikarzowi portalu strajk.eu.
PPL wystąpiło z pozwem o naruszenie dóbr osobistych
Pan Szumlewicz poprzez swoje wypowiedzi w portalu naruszył renomę, dobre imię i wizerunek rzetelnego i uczciwego przedsiębiorstwa oraz pracodawcy. Przewodniczący mazowieckiego OPZZ rozpowszechniał nieprawdziwe informacje dotyczące PPL, działalności firmy, jej relacji ze związkami i pracownikami oraz systemu zatrudniania pracowników.

PPL w ramach zadośćuczynienia będzie domagać się publikacji przeprosin w ogólnopolskich dziennikach oraz wnosi o zasądzenie sumy pieniężnej na cel społeczny: 20.000 PLN na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu".

Powrót